Toppbild för Vilka vi är

Vilka vi är

Kevin Sahlin

Gruppledare och ordförande

Kevin Sahlin är Sverigedemokraterna Sundsvalls ordförande för kommunföreningen samt innehar uppdrag inom ungdomsförbundet, Ungsvenskarna, som regional kontaktperson för Norrland samt ledamot i Ungsvenskarnas nationella arbetsgrupp. Han sitter även som Gruppledare i kommunfullmäktige, ledamot i Kommunstyrelsen och Vård- och omsorgsnämnden.

Telefon: +46 70 376 56 53

E-post: kevin.sahlin@sd.se

Bild på Kevin Sahlin

Styrelsen

Bild på Kevin Sahlin
Ordförande Kevin Sahlin
Bild på Dan Rasmusson
Vice ordförande Dan Rasmusson
Bild på Christer Sjödin
Andre vice ordförande Christer Sjödin
Bild på Emir Özcelik
Ledamot Emir Özcelik
Bild på Karin Andersson
Ledamot Karin Andersson
Bild på Katarina Blixt
Ledamot Katarina Blixt
Bild på Kevin Lavast
Ledamot Kevin Lavast
Bild på Malkolm Uhlin
Ledamot Malkolm Uhlin
Bild på Nils Åke Malmdin
Ledamot Nils Åke Malmdin
Bild på Tommy Edström
Ledamot Tommy Edström
Bild på Bertil Sidh
Suppleant Bertil Sidh
Bild på Cristian Haglund
Suppleant Cristian Haglund
Bild på Emil Lundgren
Suppleant Emil Lundgren
Bild på Therese Rosbach
Suppleant Therese Rosbach
Bild på Timothy Brander Lie
Suppleant Timothy Brander Lie

Fullmäktigegruppen

Bild på Kevin Sahlin
Gruppledare Kevin Sahlin
Bild på Dan Rasmusson
Vice gruppledare Dan Rasmusson
Bild på Christer Sjödin
Ledamot Christer Sjödin
Bild på Emir Özcelik
Ledamot Emir Özcelik
Bild på Jonas Lingdén
Ledamot Jonas Lingdén
Bild på Katarina Blixt
Ledamot Katarina Blixt
Bild på Kent Sundström
Ledamot Kent Sundström
Bild på Mats Hellhoff
Ledamot Mats Hellhoff
Bild på Nils Åke Malmdin
Ledamot Nils Åke Malmdin
Bild på Tommy Edström
Ledamot Tommy Edström
Bild på Kevin Lavast
Ersättare Kevin Lavast
Bild på Malkolm Uhlin
Ersättare Malkolm Uhlin
Bild på Marianne Eliasson
Ersättare Marianne Eliasson
Bild på Patrik Åhlund
Ersättare Patrik Åhlund
Bild på Tobias Bringstål
Ersättare Tobias Bringstål
Bild på Tomasz Baron
Ersättare Tomasz Baron

Nämnder

Bild på Bertil Sidh
Ersättare i Individ- och arbetsmarknadsnämnden
Bertil Sidh
Bild på Börje Mattsson
Ledamot i Valnämnden
Börje Mattsson
Bild på Christer Sjödin
Ersättare i Kommunstyrelsen
Ledamot i Stadsbyggnadsnämnden
Ledamot i Lantmäterinämnden
Ersättare i Service- och förvaltningsutskottet
Christer Sjödin
Bild på Christian Mantere
Ledamot i Kultur- och Fritidsnämnden
Christian Mantere
Bild på Dan Rasmusson
Ersättare i Kommunstyrelsen
Ledamot i Barn- och Utbildningsnämnden
Ledamot i Service- och förvaltningsutskottet
Dan Rasmusson
Bild på Emil Lundgren
Ersättare i Barn- och Utbildningsnämnden
Emil Lundgren
Bild på Emir Özcelik
Ledamot i Individ- och arbetsmarknadsnämnden
Ledamot i Lokalt råd Indal-Liden
Ersättare i Kommunstyrelsen
Ersättare i Finans- och näringslivsutskottet
Emir Özcelik
Bild på Erica Stenberg
Ledamot i Kommunrevisionen
Erica Stenberg
Bild på Jonas Lingdén
Ledamot i Miljönämnden
Jonas Lingdén
Bild på Karin Andersson
Ersättare i Miljönämnden
Karin Andersson
Bild på Katarina Blixt
Ersättare i Vård- och omsorgsnämnden
Katarina Blixt
Bild på Kent Sundström
Ersättare i Miljönämnden
Kent Sundström
Bild på Kevin Lavast
Ledamot i Vård- och Omsorgsnämnden
Kevin Lavast
Bild på Kevin Sahlin
Ledamot i Kommunstyrelsen
Ledamot i Vård- och Omsorgsnämnden
Ledamot i Finans- och näringslivsutskottet
Ledamot i Kommunala Pensionärsrådet (KPR)
Ledamot i Rådet för social hållbarhet
Kevin Sahlin
Bild på Mats Hellhoff
Ersättare i Miljönämnden
Ersättare i Stadsbyggnadsnämnden
Ledamot i Direktionen för Medelpads Räddningstjänstförbund
Mats Hellhoff
Bild på Nils Åke Malmdin
Ledamot i Arvodeskommittén
Ersättare i Stadsbyggnadsnämnden
Ersättare i Valnämnden
Nils Åke Malmdin
Bild på Tomasz Baron
Ersättare i Barn- och Utbildningsnämnden
Tomasz Baron