Toppbild för Vilka vi är

Vilka vi är

Kevin Sahlin

Gruppledare och ordförande

Kevin Sahlin är Sverigedemokraternas främsta företrädare i Sundsvalls kommun. Han innehar uppdraget som partiets gruppledare i Sundsvalls kommunfullmäktige. Utöver det så är han även gruppledare i Kommunstyrelsen och vård- och omsorgsfrågor för Sverigedemokraterna. Kevin är även föreningens ordförande och ansvarar för föreningens arbete. Tidigare har Kevin innehaft uppdrag för Ungsvenskarna, Sverigedemokraternas ungdomsförbund, på såväl lokal- som riksnivå. Han var ledamot i Ungsvenskarnas nationella arbetsgrupp och Regional kontaktperson för Ungsvenskarna Norrland.

Telefon: +46 70 376 56 53

E-post: kevin.sahlin@sd.se

Bild på Kevin Sahlin

Styrelsen

Bild på Kevin Sahlin
Ordförande Kevin Sahlin
Bild på Dan Rasmusson
Vice ordförande / Föreningskassör Dan Rasmusson
Bild på Christer Sjödin
Andre vice ordförande Christer Sjödin
Bild på Karin Andersson
Ledamot Karin Andersson
Bild på Malkolm Uhlin
Ledamot Malkolm Uhlin
Bild på Nils Åke Malmdin
Ledamot Nils Åke Malmdin
Bild på Tommy Edström
Ledamot Tommy Edström
Bild på Bertil Sidh
Ledamot Bertil Sidh
Bild på Timothy Brander Lie
Ledamot Timothy Brander Lie
Bild på Michael Zetterberg
Förste suppleant / Föreningssekreterare Michael Zetterberg
Bild på Emil Lundgren
Andre suppleant Emil Lundgren
Bild på Therese Rosbach
Tredje suppleant Therese Rosbach
Bild på Kevin Lavast
Fjärde suppleant Kevin Lavast
Bild på Cristian Haglund
Femte suppleant Cristian Haglund
Bild på Emir Özcelik
Valberedningsordförande Emir Özcelik

Fullmäktigegruppen

Bild på Kevin Sahlin
Gruppledare Kevin Sahlin
Bild på Dan Rasmusson
Vice gruppledare Dan Rasmusson
Bild på Christer Sjödin
Ledamot Christer Sjödin
Bild på Emir Özcelik
Ledamot Emir Özcelik
Bild på Jonas Lingdén
Ledamot Jonas Lingdén
Bild på Katarina Blixt
Ledamot Katarina Blixt
Bild på Kent Sundström
Ledamot Kent Sundström
Bild på Mats Hellhoff
Ledamot Mats Hellhoff
Bild på Nils Åke Malmdin
Ledamot Nils Åke Malmdin
Bild på Tommy Edström
Ledamot Tommy Edström
Bild på Kevin Lavast
Ersättare Kevin Lavast
Bild på Malkolm Uhlin
Ersättare Malkolm Uhlin
Bild på Marianne Eliasson
Ersättare Marianne Eliasson
Bild på Tobias Bringstål
Ersättare Tobias Bringstål
Bild på Tomasz Baron
Ersättare Tomasz Baron

Nämnder

Bild på Bertil Sidh
Ledamot i Individ- och arbetsmarknadsnämnden
Ersättare i Individ- och arbetmarknadsnämndens arbetsutskott
Ersättare i Direktionen för Medelpads Räddningstjänstförbund
Bertil Sidh
Bild på Börje Mattsson
Ledamot i Valnämnden
Börje Mattsson
Bild på Christer Sjödin
Ersättare i Kommunstyrelsen
Gruppledare / Ledamot i Stadsbyggnadsnämnden
Ledamot i Lantmäterinämnden
Ersättare i Service- och förvaltningsutskottet
Christer Sjödin
Bild på Christian Mantere
Ledamot i Kultur- och Fritidsnämnden
Christian Mantere
Bild på Christina Vallsten
Ledamot i Kultur- och fritidsnämnden
Christina Vallsten
Bild på Dan Rasmusson
Ledamot i Kommunstyrelsen
Gruppledare / Ledamot i Barn- och Utbildningsnämnden
Ledamot i Service- och förvaltningsutskottet
Dan Rasmusson
Bild på Emil Lundgren
Ersättare i Barn- och Utbildningsnämnden
Emil Lundgren
Bild på Emir Özcelik
Ersättare i Kommunstyrelsen
Gruppledare / Ledamot i Individ- och arbetsmarknadsnämnden
Ledamot i Lokalt råd Indal-Liden
Ersättare i Finans- och näringslivsutskottet
Ledamot i Direktionen för Medelpads Räddningstjänstförbund
Emir Özcelik
Bild på Erica Stenberg
Ledamot i Kommunrevisionen
Erica Stenberg
Bild på Jonas Lingdén
Ledamot i Miljönämnden
Jonas Lingdén
Bild på Karin Andersson
Ersättare i Miljönämnden
Karin Andersson
Bild på Kent Sundström
Ersättare i Miljönämnden
Kent Sundström
Bild på Kevin Lavast
Ledamot i Vård- och omsorgsnämnden
Kevin Lavast
Bild på Kevin Sahlin
Gruppledare / Ledamot i Kommunstyrelsen
Ledamot i Finans- och näringslivsutskottet (Kommunstyrelsen)
Ledamot i Krisledningsnämnden
Ledamot i Vård- och omsorgsnämnden
Ersättare i Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott
Ledamot i Kommunala Pensionärsrådet (KPR)
Ledamot i Rådet för social hållbarhet
Kevin Sahlin
Bild på Mats Hellhoff
Ersättare i Miljönämnden
Ersättare i Stadsbyggnadsnämnden
Mats Hellhoff
Bild på Michael Zetterberg
Ersättare i Vård- och omsorgsnämnden
Michael Zetterberg
Bild på Nils Åke Malmdin
Ledamot i Arvodeskommittén
Ersättare i Stadsbyggnadsnämnden
Ersättare i Valnämnden
Nils Åke Malmdin
Bild på Therese Rosbach
Ersättare i Vård- och omsorgsnämnden
Therese Rosbach
Bild på Tomasz Baron
Ersättare i Barn- och Utbildningsnämnden
Tomasz Baron