Förgiftad mark – Vi i Sverigedemokraterna Sundsvall har påtalat detta tidigare! | Sverigedemokraterna i Sundsvall

Förgiftad mark – Vi i Sverigedemokraterna Sundsvall har påtalat detta tidigare!

Sverigedemokraterna i Sundsvall har tidigare tagit upp just detta.

I april 2019 lämnade vi in en motion där vi föreslog att Sundsvalls kommun publicerar kartor över områden med förhöjda halter av giftiga ämnen i luft, vatten och mark, och att dessa bör publiceras på kommunens hemsida så att invånarna enkelt ska kunna ta del utav dem, om man så vill.

Motionen ansågs vara besvarad – man ansåg att detta redan görs.
Verkligheten ser annorlunda ut. Många känner tyvärr inte till att man kan begära ut kartor via länsstyrelsen, vilket inte är alldeles enkelt.