Våra företrädare | Sverigedemokraterna i Sundsvall

Våra företrädare

I kommunvalet 2018 ökade Sverigedemokraterna från 8 mandat i Sundsvalls kommunfullmäktige till 10 mandat. Detta innebär att Sverigedemokraterna är det tredje största partiet i Sundsvalls kommun. I Sundsvalls kommunfullmäktige representeras Sverigedemokraterna av följande ledamöter:

 

 

Mats Hellhoff        Ledamot i Kommunfullmäktige,  Ledamot i Kommunstyrelsen,  Ersättare i Miljönämnden.

Johnny Skalin Gruppledare i kommunfullmäktige, Riksdagsledamot och ledamot i Kommunfullmäktige

Anneli Lindholm Ledamot i Kommunfullmäktige och Barn & Utbildningsnämnden

Marianne Eliasson Ledamot i Kommunfullmäktige och ersättare i Kultur & Fritidsnämnden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svea Westholm      Ledamot i Kommunfullmäktige och i Kultur & Fritidsnämnden, Ersättare i Valnämnden

Lars Skoglund Ledamot i Kommunfullmäktige

Börje Mattsson Ledamot i Kommunfullmäktige, ersättare i Stadsbyggnadsnämnden och ledamot i Valnämnden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva-Lotta Söderström   Ersättare i Kommunfullmäktige och ordinarie ledamot i Miljönämnden

Ove Skalin        Ersättare i Kommunfullmäktige och i Navi

Jonas Lingdén Ersättare i Kommunfullmäktige

Tomasz Baron  Ersättare i Kommunfullmäktige och i Barn & Utbildningsnämnden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annelie Henriksson Ersättare i Kommunfullmäktige och Socialnämnden

Stig Bergström Ledamot i Kommunfullmäktige