Våra företrädare | Sverigedemokraterna i Sundsvall

Våra företrädare

I kommunvalet 2018 ökade Sverigedemokraterna från 8 mandat i Sundsvalls kommunfullmäktige till 10 mandat. Detta innebär att Sverigedemokraterna är det tredje största partiet i Sundsvalls kommun. I Sundsvalls kommunfullmäktige representeras Sverigedemokraterna av följande ledamöter:

 

Mats Hellhoff  Gruppledare i fullmäktigegruppen Ledamot i Kommunfullmäktige Ledamot i Kommunstyrelsen Ersättare i Miljönämnden.

Johnny Skalin Riksdagsledamot och ledamot i Kommunfullmäktige

Olga Nordlund Ledamot i Kommunfullmäktige, Ledamot i Socialstyrelsen och ersättare i Kommunstyrelsen

Anneli Lindholm Ledamot i Kommunfullmäktige och Barn & Utbildningsnämnden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Skoglund Ledamot i Kommunfullmäktige

Börje Mattsson Ledamot i Kommunfullmäktige, ersättare i Stadsbyggnadsnämnden och ledamot i Valnämnden

Marianne Eliasson Ledamot i Kommunfullmäktige och ersättare i Kultur & Fritidsnämnden

Eva-Lotta Söderström   Ersättare i Kommunfullmäktige och ordinarie ledamot i Miljönämnden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ove Skalin        Ersättare i Kommunfullmäktige och i Navi

Jonas Lingdén Ersättare i Kommunfullmäktige

Tomasz Baron  Ersättare i Kommunfullmäktige och i Barn & Utbildningsnämnden

Svea Westholm Ledamot i Kommunfullmäktige och Ersättare i Valnämnden

Stig Bergström Ledamot i Kommunfullmäktige

Gunnar Jönsson Ledamot i Kommunfullmäktige och Stadsbyggnadsnämnden

Annelie Henriksson Ersättare i Kommunfullmäktige och Socialnämnden