Motionen om så kallade stödlärare | Sverigedemokraterna i Sundsvall

Motionen om så kallade stödlärare

2007-06-19

I det sista fullmäktigemötet inför sommaren behandlades SD:s motion om att tillföra en ny yrkesgrupp till kommunens skolor vars huvuduppgift är att fånga upp och hjälpa elever som mår dåligt eller som är på väg utför. Syftet är att personen skall finnas där eleverna finns, ha ständig kontakt med eleverna och utgöra den vuxna närhet som det inte finns utrymme för idag. Genom att knyta samman alla resurser och yrken, exempelvis kuratorer, sociala myndigheter, sjukvård, skolsköterskor, lärare och föräldrar kan denna person samordna och komplettera skolans resurser och skapa större möjligheter att fånga upp och hjälpa ungdomarna i nöd.

Majoriteten menade dock att denna yrkesgrupp redan finns, utan att kunna nämna vart, och förklarade att en stad som Sundsvall som bara från år 2008 till 2009 beräknas förstärka intäkterna med 191.8 Mkr inte har råd med detta. De valde därför att rösta ner motionen.

Vårt förslag hade i praktiken inneburit ungefär 40 nya tjänster i skolan, som tillsammans hade kostat cirka 14 miljoner kronor, vilket motsvarar ca 7.3% av intäktsökningen och 3 promille av de totala intäkterna för kommunen år 2009. Nettokostnaden hade dessutom blivit mycket mindre, eftersom de 40 nya föreslagna tjänsterna bidrar till att generera intäkter till kommunen i form av skatter och konsumtion, samtidigt som ett lyckat projekt också medför att antalet barn som mår dåligt kan begränsas – med alla långsiktiga följder det i sin tur innebär.

Att inte skjuta till dessa extraresurser till skolan innebär bara att vi skjuter problemen framför oss och låtsas som de inte finns. Om vi hade kunnat minska antalet barn och ungdomar som mår dåligt skulle också elevernas skolresultat förbättras. Det skulle även innebära att färre hamnar i missbruk och i brottsliga banor, vilket i sin tur betyder att samhällets utgifter för skadegörelse och brott – samt kostnaden för vården och omsorgen för att hjälpa de individer som hamnat snett – minskar. Nu kommer vi sannolikt istället att se ett ökat antal barn och ungdomar som mår dåligt – många utan att känna de vuxnas och/eller samhällets stöd.

0 Kommentarer

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.