Motion om utökat stöd för föreningslivet | Sverigedemokraterna i Sundsvall

Motion om utökat stöd för föreningslivet

070619:

Motion om utökat stöd för föreningslivet

Föreningslivet utgör en viktig samlingsplats för många människor. I och med att människor med samma intressen möts, knyts vänskapsband och känslor av samhörighet. Därför är också föreningslivet så oerhört viktigt för ett samhälle, dels för att fylla människors behov av att umgås, men också för att skapa kontakter, kontakter som vid ett senare tillfälle kan leda till ett arbete.
Ett väl utbyggt föreningsliv knyter även band mellan människor med olika bakgrund, och bidrar därmed till att assimilera nysvenskar till samhället. På så vis kan de lättare lära sig hur det svenska samhället fungerar och därmed lättare kunna anpassa sig.

Denna möjlighet till kontakt är av sådan vikt, att Sundsvalls kommun måste utöka budgeten för fritidsföreningar med 2 miljoner kronor från och med nästa år, utifrån gällande budget, för att sedan i enlighet med samhällets kostnadsutveckling löpande utökas.

Sverigedemokraterna föreslår att kommunfullmäktige bifaller motionen och utökar fritidsföreningarnas kommunala stöd, med verkställan år 2008.

0 Kommentarer

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.