Motion om frysta löner för kommundirektörer och chefer samt sänkta politikerlöner | Sverigedemokraterna i Sundsvall

Motion om frysta löner för kommundirektörer och chefer samt sänkta politikerlöner

070619:

Motion om frysta löner för kommundirektörer och chefer samt sänkta politikerlöner

Trots att Sverige och Sundsvall hela tiden blir rikare är nedskärningar mer praxis än undantag i Sundsvalls kommun. Besparingskrav på besparingskrav avlöser varandra, och det är de svaga och behövande grupperna som drabbas hårdast. Den nivå vi hade på skolan i början av 90-talet är vi exempelvis långt ifrån i dag. Därför tycker vi också att det är viktigt att kommunens chefer och direktörers löner fryses samt att politikernas löner minskar med 15% tills att kommunen kan visa ett för medborgarna positivt reellt resultat.

Om också de som har det högsta ansvaret för kommunen och dess ekonomi anpassar sig efter den verklighet medborgarna får uppleva tror vi att politikerföraktet kan stävjas – samtidigt som vi får ett rättvisare ersättningssystem.

Sverigedemokraterna yrkar därför på att kommunfullmäktige bifaller motionen, med kravet frysta löner för direktörer och chefer samt minskade arvoden för kommunens anställda politiker på 15%, med omedelbar verkställan.

0 Kommentarer

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.