Motion om upplysta övergångsställ | Sverigedemokraterna i Sundsvall

Motion om upplysta övergångsställ

070129:

Motion om upplysta övergångsställ

Under år 2006 blev flertalet människor påkörda varav några blev allvarligt skadade vid övergångsställ där bilisterna inte uppmärksammat gångtrafikanten. För alla som på kvällen eller natten kört på Bergsgatan, Köpmangatan, Norrmalmsgatan och den del av Storgatan som är biltrafikerad, vet att det är väldigt svårt, inte minst på grund av motljuset från alla mötande bilar, att se gångtrafikanterna. Övergångsställ är överlag farliga vart som helst, men särskilt farligt är det i staden eftersom både bil- och gångtrafiken är så pass omfattande.
Sverigedemokraterna föreslår att Sundsvalls kommun bygger upp en ökad säkerhet för de ovan nämnda gatorna. Förslagsvis kan man installera övergångsställ som lyser från gatan – eller via någon annan anordning som lyser upp området när en gångtrafikant vill gå över vägen – så att bilarna på ett aktivt sätt skall uppmärksamma gångtrafikanterna. Huruvida det blir en knapptryckning som tänder övergångsstället, eller om det går ordna på annat sätt, får en utredning i frågan visa. Likaså bör det utredas vilken typ av ljus som är lämpligast att använda sig av för att biltrafikanterna lättast skall kunna uppmärksamma övergångsställen.

Sverigedemokraterna yrkar på att kommunfullmäktige bifaller motionen och inför belysta övergångsställ.

0 Kommentarer

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.