Motion om att kräva utdrag från brottsregister vid anställning inom äldre- och handikappomsorgen | Sverigedemokraterna i Sundsvall

Motion om att kräva utdrag från brottsregister vid anställning inom äldre- och handikappomsorgen

090427:

Motion om att kräva utdrag från brottsregister vid anställning inom äldre- och handikappomsorgen

Förslag till beslut
Sverigedemokraterna föreslår kommunfullmäktige besluta

att Sundsvalls kommun kräver utdrag från brottsregistret vid anställning vid kommunens äldre- och handikappomsorg
att uppdra åt lämplig instans att avgöra om viss typ av brott skall föranleda att den arbetssökande nekas anställning samt i så fall vilken typ av brott det skall röra sig om

Bakgrund
Inom barnomsorgen är det brukligt att kräva utdrag från brottsregister för att hindra exempelvis pedofiler eller andra olämpliga personer att få kontakt med barnen. Men liksom barnen är eller blir inte sällan äldre och en vissa handikappade fysiskt förhindrade att göra motstånd vid ett angrepp. Äldre och handikappade kan dessutom vara drabbade av demens eller andra sjukdomar, vilket dessutom kan göra dem mentalt oförmögna att göra motstånd mot en eventuell angripare. Av den anledningen bör ett utökat skydd mot dessa grupper erbjudas genom en ökad kontroll av personalen.

Förslag
För att öka både tryggheten och säkerheten inom äldre- och handikappomsorgen bör Sundsvalls kommun utkräva utdrag från brottsregistret vid anställning vid kommunens äldre- och handikappomsorg. Kommunfullmäktige bör även låta lämplig instans avgöra om en viss typ avbrott skall föranleda nekad anställning samt i så fall vilken typ av brott det skall röra sig om.

För Sverigedemokraterna

Johnny Skalin (SD)

0 Kommentarer

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.