Motion om åtgärder mot drogsamhället | Sverigedemokraterna i Sundsvall

Motion om åtgärder mot drogsamhället

080331:

Motion om åtgärder mot drogsamhället

Droger i samhället är ett stort problem för både de som missbrukar såväl för deras anhöriga samt de som råkar illa ut på grund av missbrukarnas beteenden. Idag är det dessutom lättare än någonsin att skaffa droger, inte minst på grund av internet. För att möta upp och arbeta för ett drogfritt samhälle måste därför kommunen införa ökade rutiner för att upptäcka och hjälpa barn, ungdomar samt deras föräldrar innan missbruket hinner gå för långt.

Sverigedemokraterna föreslår därför att kommunfullmäktige beslutar

att kommunen snarast säkerställer resurser för att utbilda skolans personal att få så pass mycket kunskap att inget drogande barn eller ungdom omärkt skall passera skolans uppmärksamhet.

att kommunen när skolans personal har nått tillräcklig kunskap i sin tur utbildar de föräldrar som så önskar.

0 Kommentarer

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.