Sverigedemokraterna i Sundsvall var emot nedläggningsbeslutet av Runsviks skola! | Sverigedemokraterna i Sundsvall

Sverigedemokraterna i Sundsvall var emot nedläggningsbeslutet av Runsviks skola!

I måndags den 24/2 togs beslutet i kommunfullmäktige om att lägga ned Runsviks skola, detta vände vi oss emot och vi yrkade på återremiss med begäran om en ytterligare konsekvensutredning för att se över möjligheten om att behålla Runsviks skola som en F-3 skola.

Tyvärr tyckte inte majoriteten som oss (vilket inte var förvånande) och yrkade istället på att skolan skulle läggas ned, vilket också blev det slutgiltiga beslutet. Vi reserverade oss mot det.
Vi beklagar att Runsviks skola tvingas till nedläggning.