Sverigedemokraterna föreslår landsbygdsnämnd i Sundsvalls kommun | Sverigedemokraterna i Sundsvall

Sverigedemokraterna föreslår landsbygdsnämnd i Sundsvalls kommun

14469731_10210286452855451_4588308381095926741_2Under måndagens kommunfullmäktige (26 september 2016) antogs ett landsbygdsprogram för Sundsvalls kommun. Sverigedemokraterna har under ärendets beredning meddelat att programmet är en bra grund för landsbygdsfrågorna i kommunen, men att det är lite väl litet. Av den anledningen föreslog Sverigedemokraterna vid kommunstyrelsens sammanträde, den 12 september 2016, att kommunen skulle inrätta en landsbygdsnämnd som skall verka för att garantera och stimulera utvecklingen på landsbygden samt vara referensorgan i de frågor som rör landsbygden i Sundsvalls kommun.

Med anledning av att majoriteten inte valde att tillstyrka Sverigedemokraternas yrkande vid kommunstyrelsesammanträdet förberedde Sverigedemokraterna en motion om att inrätta en landsbygdsnämnd i Sundsvalls kommun som nu lämnats in till kommunfullmäktige.

Sverigedemokraterna yrkade även vid kommunfullmäktiges sammanträde bifall till samma tilläggsförslag som partiet lämnade i kommunstyrelsen i frågan.

– Vi anser att landsbygden är en fråga som skall tas på allvar. Tyvärr kan vi konstatera att det finns stor risk att det nu antagna landsbygdsprogrammet endast blir en papperskonstruktion, säger Johnny Skalin och tillägger:

– Under debatten yrkade socialdemokraternas Nicklas Säwén avslag på ett seriöst förslag om att inrätta en landsbygdsnämnd.

Idag finns en landsbygdsnämnd i Örebro kommun som arbetar på det sätt som Sverigedemokraterna i Sundsvall föreslår. Johnny Skalin kommenterar:

– I Örebro har man tagit frågan på allvar där har man en nämnd på 15 ledamöter som träffas 10 till 11 gånger per år. Det är stor skillnad mot majoritetens förslag i Sundsvall om en årlig uppföljning av ett pappersdokument.

Bilaga
Motionen i sin helhet