Sverigedemokraterna: ”Flytta mobbaren – inte offret” | Sverigedemokraterna i Sundsvall

Sverigedemokraterna: ”Flytta mobbaren – inte offret”

Sverigedemokraterna ser allvarligt på förekomsten av mobbning i samhället och i skolan. Mobbning i skolor är ett oerhört  stort problem som dessutom hanteras olika i olika skolor, trots en i övrigt enhetlig lagstiftning i frågan om kränkning inom skolans verksamhet. Trots åratal av diskussioner om problemet med mobbning finns fenomenet, till förtret för alla drabbade, i en allt för hög grad fortfarande kvar. Slutsatsen man måste dra är därför att samhällets insatser hittills varit för svaga, varför insatserna rimligen måste stärkas. Som en del av detta bör nuvarande inställning, att det är möjligt att den mobbade byter skola, helt bytas ut mot att det är mobbaren som är den som bör flytta på sig vid de fall där ingenting annat hjälper.

Trots att det finns lagstöd sedan 2007 om att skolor ska kunna flytta mobbaren är det ytterst få skolor som praktiserar detta. Istället tvingas barn som utsätts för mobbing att tillslut flytta och byta skola för att undgå sin plågoande. Bara tretton av 161 kommuner har flyttat en mobbare. I vår region är det endast i Ånge kommun som en mobbare har tvingats att flytta.

För de elever som mobbas kan dessa upplevelser hänga med långt in i det vuxna livet. Vissa kommer aldrig över tiden i skolan då de utsattes för mobbning, vilket inte bara orsakar stora kostnader för sjukvården i samhället, utan som även innebär att dessa individer inte ges den frihet att leva sina liv som de annars skulle ha haft möjlighet att göra.

De utsatta eleverna möter således en framtid där de hämmas av de negativa upplevelserna och i kontakter med andra människor eller samhället som helhet. Mot den bakgrunden har Sverigedemokraterna i Sundsvalls kommun lämnat in en motion med titeln ”Flytta mobbaren – inte offret”.

Sverigedemokraternas gruppledare i kommunfullmäktige, Johnny Skalin, kommenterar motionen:

– I drygt 6 år har kommunen haft en legal möjlighet att flytta mobbare istället för de mobbade. I flera år har SD även drivit frågan om att flytta mobbarna istället för de mobbade. Ändå har ingen förändring skett.  Det är därför dags att återaktualisera frågan och verka för ett beslut där kommunen riktar krav på att rektorerna i kommunens skolor tar vara på den legala möjligheten att flytta mobbaren, säger Johnny Skalin och tillägger särskilt:

– Den helt centrala utgångspunkten från kommunens sida måste vara att verka för en så god arbetsmiljö som möjligt. Skolan är elevernas arbetsplats. Skulle liknande situationer ske på vuxnas arbetsplatser skulle kränkningarna vara likställda med lagbrott med svåra konsekvenser för dem som utsätter andra för kränkningar. Det är dags att man från samhällets sida värderar barnens arbetsmiljö som lika viktig som de vuxnas.

För vidare information:

Johnny Skalin
Tel. 073-275 22 97

Länk till motionen:
Motion: Flytta mobbaren – inte offret