Socialdemokraterna föraktar SD:s väljare | Sverigedemokraterna i Sundsvall

Socialdemokraterna föraktar SD:s väljare

I det politiska läge kommunen befinner sig i är det enligt min uppfattning självklart att alla partier har ett ansvar för att finna en lösning. Dessvärre har emellertid inte alla partier samma uppfattning. Från Socialdemokraternas sida har man således ägnat sig åt att kräva den styrande koalitionens avgång – men utan att först söka det nödvändiga samarbete som krävs för att kunna förverkliga denna ambition. Tvärtemot har man aktivt valt att stänga ute de nödvändiga fyra mandaten och de 3 414 SD-väljare i Sundsvall som fordras för att lösa problemet.

Därmed visar man inte bara i handling att alla de som röstade på SD har ett mindre värde än de väljare som lade sin röst på Socialdemokraterna, utan också att den politiska situationen i Sundsvall inte förtjänar att lösas om det måste ske genom att söka stöd från dessa väljare. Om Socialdemokraterna i stället levde upp till sina egna ord om ett parti som ser till vad som förenar oss människor, borde den rimliga följden ha varit att de hade kunnat stå upp för det som faktiskt förenar SD och S och alla de människor som röstat på dessa partier, för att därmed kunna lösa den situation Sundsvalls kommun nu står i. Men det är dessvärre alldeles uppenbart att det vi andra upp­fattar som rimligt helt saknar innebörd inom det jättelika röda partiet.

Det är också därför man – häpnadsväckande nog – med hänsyn till demokratin, som det Socialdemokratiska oppositionsrådet Peder Björk uttryckte det i radio P4 förra fredagen, väljer att inte söka en lösning på Sundsvalls situation. Det är enligt mitt tycke inget annat än ett ytterst oansvarligt agerande gentemot kommunens medborgare. Jag förväntar mig därför att Socialdemokraterna snarast ändrar sin attityd. Vi väntar fortfarande på en inbjudan för diskussioner.

Johnny Skalin
Sverigedemokraterna

Länk:
Dagbladet