Slaget om Petersvik är inte över | Sverigedemokraterna i Sundsvall

Slaget om Petersvik är inte över

Sverigedemokraterna följer upp vallöftet genom att hålla liv i frågan om Petersvik. I en motion till Sundsvalls kommunfullmäktige föreslår partiet att kommunen skall avbryta de aktuella planerna angående logistikparken.

I motionen skriver partiet att ärendet handlar om två saker: dels att bevara kulturhistoriskt intressanta byggnader och dels om att visa respekt för skattebetalarnas pengar.

I dagsläget har det ännu inte inkommit någon garanti om att SCA är intresserade av att ekonomiskt gå in i verksamheten. Det finns endast en avsiktsförklaring, men ett avtal som garanterar att SCA på allvar skulle vara beredda att satsa pengar i verksamheten kommer tidigast finnas under hösten 2017.

– Med anledning av att det inte finns någon säkerhet som talar för att SCA är beredda att bidra ekonomiskt i logistikparken så innebär  det att det kan bli en ännu större kostnad för kommunen än vad som tidigare är beräknat, säger Johnny Skalin, som är gruppledare för Sverigedemokraterna i Sundsvalls kommunfullmäktige.

Om SCA inte skulle går in i verksamheten måste kommunen fatta beslut om att bygga järnväg samt hamn i området. Detta skulle innebära ökade kostnader för skattebetalarna på minst 250 miljoner kronor.

Sverigedemokraterna menar också att kommunen skall stoppa de planer som finns i dagsläget angående logistikparken och att kommunen bör se över byggets storlek.

– Vi vill att Sundsvalls Logistikpark AB, i samråd med SCA, ska arbeta fram ett nytt förslag på en mindre logistikpark i syfte att bevara kulturhistoriskt intressanta byggnader och att hålla nere kostnaderna för skattebetalarna, säger Johnny Skalin och tillägger:

– Vi vill också att kommunen skall avbryta sina försök till att expropriera och tvinga bort boende från fastigheter i området. Slaget om att bevara Petersvik är inte över.