SD:s motion om medborgarinflytande röstades ned | Sverigedemokraterna i Sundsvall

SD:s motion om medborgarinflytande röstades ned

2007-04-24

Ett enigt fullmäktige beslutade på fullmäktigemötet att rösta ned SD:s motion om medborgarinflytande. SD:s motion syftade till att införa ett beslutande och ett rådgörande forum för kommunens medborgare, där stora frågor per automatik skulle låta gå till folkomröstning och där medborgarna i mindre frågor skulle kunna lämna sina synpunkter för att kunna lägga politikernas beslut närmare folket.

Både de styrande och oppositionen i Sundsvall ville dock att de folkvalda skulle behålla all makt själva, något som vi anser kan ställa till demokratiska problem eftersom sannolikt mycket få medborgare röstar på ett parti för att de står bakom precis allt som partiet i fråga står för. Därför hade vårt föreslagna system kunnat komplettera fullmäktiges beslutsprocess och därmed göra besluten mer folkligt förankrade. Men nu blir det, tyvärr, alltså inte så.

0 Kommentarer

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.