SD vill se kommunalt ”konstitutionsutskott” | Sverigedemokraterna i Sundsvall

SD vill se kommunalt ”konstitutionsutskott”


Sundsvalls kommun och flera kommunpolitiker har den senaste tiden varit inblandade i flera uppmärksammade fall, exempelvis kan nämnas kommunens försäkringsbolag och Överförmyndarnämnden. Mot bakgrund av detta har Sverigedemokraterna inlämnat en motion till Sundsvalls kommunfullmäktige om ett kommunalt ”konstitutionsutskott”.

I Riksdagen granskar Konstitutionsutskottet regering och statsråd löpande och i särskilda fall efter så kallade KU-anmälningar. Kommer en anmälan in så inleder KU de utfrågningar av berörda personer och utfrågningarna är offentliga.

– Med anledning av bland annat den senaste tidens granskningar av kommunala skandalbolag, samt andra tveksamheter som sker inom kommunen, ser vi ett behov av att ha ett kommunalt konstitutionsutskott, säger Sverigedemokraternas gruppledare Johnny Skalin och tillägger:

– Likt Riksdagens konstitutionsutskott borde Sundsvalls kommun ha ett granskningsorgan som löpande granskar den kommunala maktens ageranden med offentliga utfrågningar.

Bilaga:
Motion SD – om kommunalt ”konstitutionsutskott”