SD tar uppdraget på allvar | Sverigedemokraterna i Sundsvall

SD tar uppdraget på allvar

ST:s ledare frågade sig den 10 maj om SD förtjänar att tas på allvar med anledning av att vi i vår vårbudgetmotion prognostiserade en beräknad besparing på invandringen på 10 miljarder kronor. Ledaren menade att det är oseriöst att göra prognoser och jag vet ärligt inte om det uttalandet bygger på en ren längtan efter att äntligen hitta något fast att kritisera partiets rikspolitiska inträde för, eller om det handlar om ren okunskap.

I vilket fall som helst kan det ändå vara värt att poängtera att hela budgetförfarandet vid vårbudgetmotionen handlar just om att analysera det ekonomiska läget inför höstbudgetmotionen, och att därefter ange riktlinjerna för hur budgeten till hösten bör utformas. Hela motionen ska alltså handla om prognoser, viljeinriktningar och uppskattningar.

Höstbudgetmotionen läggs däremot i skarpt läge, med tydliga budgetramar för de 27 statliga utgiftsområdena. Det blir då därför viktigt att vi fastställer kostnaden för nyinvandringen. Vid den presskonferens vi höll förra veckan förklarade jag därför att vi till hösten också kommer att vara färdiga med våra utredningsuppdrag, så att vi till höstbudgetmotionen kan presentera ett verifierbart offentligt underlag.

Mot denna bakgrund blir det därför svårt att ta tidningens kritik på allvar.

Johnny Skalin (SD)
Ekonomisk-politisk talesperson

Länk [Sundsvalls Tidning]: http://st.nu/opinion/debatt/1.3153854-sd-tar-uppdraget-pa-allvar