SD Sundsvall: ”Därför fällde vi koalitionen i Sundsvall” | Sverigedemokraterna i Sundsvall

SD Sundsvall: ”Därför fällde vi koalitionen i Sundsvall”

Under dagens kommunfullmäktige med budgetbehandling valde Sverigedemokraterna i Sundsvall, att efter att partiets eget förslag föll, att rösta på oppositionspartiet Socialdemokraternas budgetalternativ. Bakgrunden till den dramatiska händelseutvecklingen i Sundsvall är att den styrande koalitionen, som efter ett avhopp hamnat i minoritet, vägrat att förankra sitt budgetförslag och inför dagens omröstningen försökt att driva igenom en omfattande konkurrensutsättning av kommunala verksamheter som man saknade stöd för i kommunfullmäktige.

Johnny Skalin, partiets gruppledare i kommunfullmäktige samt riksdagsledamot, kommenterar agerandet:

– Sverigedemokraterna i Sundsvall har som högsta ambition att ta ansvar både för Sundsvalls kommun och för våra väljare. Det innebär att vi helt saknar en politisk strävan där vi vid varje möjligt tillfälle medvetet sätter krokben på en styrande koalition bara för det så kallade nöjets skull. Men samtidigt måste också denna strävan ställas mot våra egna prioriteringar.

– Ur det perspektivet kände vi idag oss tvingade att aktivt stödja den övriga oppositionen, då den styrande koalitionen konsekvent uppvisat en bristande respekt för den politiska majoriteten i fullmäktige, där man inte bara nekat oppositionen att rösta emot den styrande koalitionen i frågan om en demokratiberedning, utan där man inte minst också vägrat att acceptera majoritetens ovilja att totalkonkurrensutsätta kommunen samtidigt som man även begränsar enskilda partiers rätt att tala lika länge om sina respektive budgetförslag.

– I sista stund tillkännagav förvisso koalitionen att man gemensamt drog tillbaka sitt yrkande på konkurrensutsättningen, men då koalitionen fram till nu helt avstått från att föra en dialog med oppositionen i dessa frågor och då man först fräckt försökte få in detta yrkande i budgetförslaget när det redan fallit i fullmäktige, ansåg vi att det blev praktiskt mycket svårt att passivt stödja den styrande koalitionen genom att lägga ned våra röster.

– Med detta sagt vill jag särskilt understryka att det alltid är den som gör anspråk på att styra som också har ansvaret att finna stöd för sin politik. För Sundsvalls del har den styrande koalitionen bestående av Moderaterna, Folkpartiet, Centerpartiet, Kristdemokraterna och Miljöpartiet tydligt klargjort att något sådant intresse inte existerar. Det ointresset, menar jag, kan aldrig något oppositionsparti lastas för i händelse av att den uppkomna situationen skulle leda till en otydlighet kring det fortsatta politiska styret av kommunen.