SD Sundsvalls budget | Sverigedemokraterna i Sundsvall

SD Sundsvalls budget

Sverigedemokraternas politiska målsättning är att skapa bästa möjliga förutsättningar för återskapandet och upprätthållandet av det svenska folkhemmet. I vårt Sundsvall skall medborgarna känna sig trygga i vetskapen om att kommunens resurser i första hand prioriteras inom verksamhetens kärnområden skola, vård och omsorg samt att kommunen ser och hör såväl våra äldre som yngre.

                                                                                  Läs mer i länken nedan:

 SD Sundsvall budget