SD Sundsvalls budgetförslag! | Sverigedemokraterna i Sundsvall

SD Sundsvalls budgetförslag!

Här kan du ta del av Sverigedemokraterna Sundsvall´s förslag till mål och resursplan för 2021-2022 med plan för 2023-2024 för Sundsvalls kommun

Budgetförslag (MRP)