SD starkt kritiska i brofrågan – kräver ett omtag | Sverigedemokraterna i Sundsvall

SD starkt kritiska i brofrågan – kräver ett omtag

Det står nu klart att Sundsvallsborna skall tvingas betala en broavgift. Dessutom står det även klart att kommunens pengar för att finansiera en avgiftsfri bro inte heller återförs den kommunala välfärden. Med en blödande socialnämnd och ideliga nedskärningar prioriterar alltså kommunpolitikerna att betala statliga infrastrukturprojekt. Även i riksdagen står det klart att SD är ensamt parti att rösta emot denna uppgörelse till förmån för avgiftsfria broresor.

Johnny Skalin som är Sverigedemokraternas gruppledare i kommunfullmäktige kommenterar:

– Först och främst är vi nedslagna över att kommunpolitikerna vek ned sig gentemot avtalet med Trafikverket. Det står nu tydligt att deras tidigare utfästelser av att ingånget avtal inte alls gäller, vilket inte minst även skapar en osäkerhet även för framtida politiskt ingångna avtal.

–  Till det är vi också starkt kritiska till att varken koalitionen eller Socialdemokraterna väljer att ta tillbaka de 125 miljoner kronorna kommunen redan intecknat till avgiftsfria broresor till kommunens välfärdsverksamheter, utan istället väljer att ge bort dessa så välbehövliga kommunala skattemedel till infrastrukturprojekt staten ansvarar för.

– Vårt krav är därför att kommunledningen såväl som även den socialistiska övriga oppositionen tar ställning för ett omtag i frågan till förmån för Sundsvalls skattebetalares bästa. Därför att den nuvarande inställning dessa partier presenterar går inte att beskrivas som annat än skandalös!