SD står för en förbättrad kollektivtrafik och ökad tillgänglighet | Sverigedemokraterna i Sundsvall

SD står för en förbättrad kollektivtrafik och ökad tillgänglighet

Sundsvalls framtid hänger på att se kommunen i dess helhet. Sverigedemokraterna anser att det inte skall vara ett straff att välja att bosätta sig utanför Sundsvalls tätort. I flera delar av kommunen har det dock blivit så när samhällsservice lagts ned. Sverigedemokraterna ser kommunen som helhet och väljer därför att lämna in två motioner. Den enda handlar om förbättrad kollektivtrafik och den andra handlar om att göra det billigare att parkera i centrum.

Förbättrad kollektivtrafik
Sverigedemokraterna väljer att satsa på landsbygden och försöka knyta samman de olika kommundelarna på ett bättre sätt. Ett steg i denna riktning är att underlätta för arbetspendlare.  I en motion om att förbättra kollektivtrafiken i kommunen föreslår Sverigedemokraterna att kollektivtrafiken skall vara väl utbyggd mellan Sundsvalls tätort och landsbygdsorterna i kommunen. Sverigedemokraterna vill även att kommunen skall införa ett 30-dagars periodkort som gäller inom hela kommunen till en maximal kostnad av 500 kronor. Utöver detta vill partiet även utreda möjligheten att få fler stopp med tåget i syfte att underlätta för arbetspendlare som bor på landsbygden.

Johnny Skalin kommenterar:

– Vi vill att hela Sundsvalls kommun skall leva. Därför är det viktigt att det finns goda kommunikationer till ett rimligt pris som underlättar för arbetspendlare. Idag får de som bor på landsbygden betala dyra pengar för att ta sig till och från arbetet samtidigt som det är betydligt färre avgångar till och från tätorten.

Avgiftsfri parkering  i centrum
Sverigedemokraterna ser även Sundsvalls stenstad som viktig. En levande stadskärna stärker tryggheten och är en bra reklampelare för kommunen. Därför ser partiet med oro över utvecklingen i stadskärnan där flera butiker slagit igen under den senaste tiden. Sverigedemokraterna skriver i en motion att centrum inte får utarmas utan skall vara lättillgänglig och välskött, så att både Sundsvallsbor och besökare känner sig välkomna. För att förbättra tillgängligheten till handel i centrum och stadsbesök föreslår Sverigedemokraterna att kommunen inför en så kallad parkeringsskiva som gäller i minst 2 timmar under tiden 08.00-16.00 på vardagar och övrig tid fritt.

Johnny Skalin kommenterar:

– Vi vill göra det enklare att handla och att besöka Sundsvalls vackra stenstad. Därför ser vi P-skiva som en lösning. Med dessa kan man, utan avgift, reglera hur lång tid bilen får stå på en parkeringsplats och få en önskvärd tillgänglighet och rotation.