SD om Mitthem | Sverigedemokraterna i Sundsvall

SD om Mitthem

Nils Sandberg skrev den 20 juni och undrade var SD står i frågan om Mitthem skall säljas eller inte.

Svaret är att vi ställer oss negativa till att sälja ut hela Mitthem, dels eftersom allmännyttan bidrar till att värna rätten till en bra bostad och boendemiljö utan krav på en ekonomisk insats, men också på grund av att vi inte ser någon långsiktig vinst i att sälja. För att tjäna på en utförsäljning krävs en så pass hög realränta att det i praktiken är lönsamt att låna pengar för att sedan placera dem.

Det säger sig självt att ett sådant förehavande förutsätter en hög grad av risk. SD är inte beredda att spela hasard med medborgarnas gemensamma resurser.

Johnny Skalin
Sverigedemokraterna

Länk [Sundsvalls Tidning]: http://st.nu/opinion/ordetfritt/1.2129586-sd-om-mitthem