SD motionerar om krafttag mot hemlöshet | Sverigedemokraterna i Sundsvall

SD motionerar om krafttag mot hemlöshet

Sverigedemokraterna i Sundsvall levererar i en motion till Sundsvalls kommun ett åtgärdspaket för att på allvar förbättra situationen för stadens hemlösa mot bakgrund av att tidigare behandling inte fått det utslag som uttalats.

Sverigedemokraterna ser allvarligt på hemlösheten i Sundsvalls kommun. I Socialstyrelsens rapport ”Hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden 2011” kan man läsa att det i Sundsvalls kommun fanns 428 personer som klassas som hemlösa, varav 29 personer befann sig i situation 1, dvs. var hänvisad till akutboende, härbärge, jourboende eller var uteliggare.


Sverigedemokraterna har tidigare motionerat om att förbättra situationen för de hemlösa, men trots att motionen ansågs vara besvarad återstår fortfarande problemet.

I våras hölls ett möte om hemlösheten i Sundsvalls kommun, där representanter från de olika politiska partierna i Sundsvall närvarade. Där berättade Hans Brynielsson (KD) att om något förändrats i hemlöshetsfrågan så var det bara till det värre.

Sverigedemokraterna har under en längre tid undersökt vilka åtgärder som skulle göra att situationen för stadens hemlösa kraftigt skulle förbättras. Därför levererar vi nu detta åtgärdspaket till Sundsvalls kommunfullmäktige:

  • Att kommunen planerar för fler billiga hyreslägenheter
  • Att kommunen i samarbete med Mitthem inför en ”tak-över-huvudet-garanti”
  • Att kommunen lämpligen genom ägardirektiv förändrar kommunalägda Mitthems uthyrningspolicy så att försörjningsstöd på riktigt räknas som inkomst utan krav på borgen och goda hyresreferenser
  • Att kommunen förändrar kommunalägda Mitthems uthyrningspolicy så att kravet på att sökande inte får ha betalningsanmärkning eller skuld hos kronofogden slopas mot säkerhet
  • Att kommunen aktivt ska arbeta för att upprättar bra relationer till privata hyresvärdar
  • Att kommunen prövar metoden ”Bostad först”
  • Att en hemlöshetsombudsman införs i kommunen som aktivt driver de hemlösas ärenden och verkar för att de hemlösa snabbare skall ta sig ur sin situation
  • Att i alla nya detaljplaner för kommunala bostadsbyggande skall kommunen inkludera försökslägenheter
  • Att kommunen säkerställer att det finns fler BOS-lägenheter hos Mitthem för att de personer som klassas som uteliggare i Sundsvalls kommun garanteras ett boende
  • Att kommunen skyndsamt utreder möjligheten att bygga hyreshus i syfte att ge bostäder åt dem som befinner sig i situation 1

Läs motionen