SD ensamma välfärdsförsvarare | Sverigedemokraterna i Sundsvall

SD ensamma välfärdsförsvarare

De ständigt upprepade kraven på att spara, att lägga ned ytterligare skolor eller att undvika nödvändiga satsningar har på senare år satt djupa sår såväl i samhällssjälen som i hjärtat på oss som verkligen värnar om välfärdssamhället. Processen blir inte heller lättare att hantera när man tvingas bevittna att den övriga oppositionen, bestående av socialdemokrater och vänstern, som traditionellt sagt sig värna om välfärden, i stället för att tillsammans med SD stoppa den negativa utvecklingen, kom fram till att de enbart genom att få igenom fem krav kunde tänka sig att tillsammans med den styrande koalitionen, ytterligare snabba på nedmonteringen av välfärden.

Än mer svårhanterligt blir det hela dessutom av att när vi öppet erbjöd S och V makten att stoppa genomförandet av den enda punkt de slutligen sade sig inte komma överens om med borgerligheten och miljöpartiet – privatiseringarna – så sade de nej, med hänvisning till att vi uttryckte vårt erbjudande i ”fel forum”.
Med den utgångspunkten var det inte särskilt förvånande att SD i fullmäktige förra måndagen till slut också blev ensamt parti i ställningstagandet att försvara en av välfärdens och framför allt trygghetens mest grundläggande delar; bevarandet av skolorna.

Frågan om skolan är heller inget isolerat exempel. I stället är det ett faktum att alltid när frågan om vem som verkligen prioriterar välfärdens kärna uppstår, så visar sig de ytterst små skillnaderna blocken emellan som allra tydligast.
Det kanske mest påtagligaste exemplet på detta är de olika budgetförslagen som presenterades inför junimötet. Bortsett att Socialdemokrat­erna i vissa fall direkt mörkat syftet med sitt innehåll, så skiljer sig budgetförslagen i huvudsak åt dels genom att koalitionens budget ställde upp tydliga uppdrag om att privatisera kommunens samtliga verksamheter – och dels genom att S budget genomför besparingarna snabbare – men inte mer omfattande – än koalitionen.

Att samtliga övriga partier i Sundsvalls kommunfullmäkt­ige överlag företräder samma politik – vilket dels moderaten Magnus Sjödin öppet och vid upprepade gånger redan erkänt och som Socialdemokraterna därefter struket under – borde det för allt fler i en allt mindre utsträckning därmed inte längre råda några stora tvivel om. I spåren av denna utveckling får SD både en allt mer framtydande och en allt mer viktig roll som välfärdens verklige försvarare. Och den rollen lovar jag att vi – med alla verktyg vi förfogar över – också kommer att ta på allvar.

Johnny Skalin,
Sverigedemokraterna

Länk:
Dagbladet