SD: Därför stoppar vi invandringen | Sverigedemokraterna i Sundsvall

SD: Därför stoppar vi invandringen

Samhällets gemensamma ekonomiska resurser är och förblir begränsade. Av den anledningen är också en av politikens absoluta huvuduppgifter att prioritera. För att kunna satsa resurser på ett område måste resurserna de facto tas antingen från ett eller flera andra områden alternativt från ökade intäktskällor. I det ekonomiska läge Sundsvalls kommun befinner sig i, med ett skenande underskott i 100-miljonersklassen, måste politiken med den nuvarande politiska inriktningen alltså antingen höja skatten eller ytterligare påtagligt skära ned välfärden. I det valet är samtliga övriga partier överens om att skatten inte skall höjas. Det står även klart att socialnämnden skall ta den stora smällen.

Att alla övriga partier är så överens om att låta socialnämnden bära det tyngsta lasset för att finansiera kommunens utgiftsområden beror på att nedskärningarna i huvudsak drabbar de sjuka och de äldre, vilket är en väsentligt mindre grupp att uppröra än de arbetsföra och friska. Men det kan likväl knappast sägas vara ett snyggt sätt att försöka krypa sig ur en situation man har förlorat kontrollen över. Dessvärre är tillvägagångssättet inte unikt. Enligt Kommunal försvann som helhet mellan 2001–2012 hela 31 000 platser i äldreboenden i Sverige och det utan att denna resursförsvagning kompenserades genom en ökning i antalet hemtjänsttimmar.

Lägger man till att Sundsvalls kommun sedan lång tid lider av en låg sysselsättningsgrad med över 8 400 inskrivna på arbetsförmedlingen, varav inte mindre än 21,4 procent är mellan 18 och 24 år och hela 23,1 procent är utrikesfödda, saknas knappast utmaningar. Adderar man det med det sociala priset av det utanförskap samtliga övriga riksdagspartier har skapat och relaterar till den stora invandringsmottagningen, så får vi priset på den politik som har bedrivits de senaste decennierna i den här kommunen.

Mot den bakgrunden kan någon kanske tycka att det är logiskt att övriga partier, för att undvika debatten, under årtionden valt att fatta de oerhört kostsamma besluten om invandringen i en politisk nämnd där 18 procent av ledamöterna inte ens är folkvalda. Men det är likväl både fel och olagligt varför förvaltningsdomstolen på vår begäran hävt beslutet. Utan ett politiskt beslut upphör invandringen till Sundsvall. Med en särskild tanke för alla Sundsvallsbor som står utan sysselsättning, för de äldre och för de yngre som senare skall bära upp vårt samhälle hoppas jag att det andrum beslutet skapar står sig under en längre tid. Det är hög tid att Sundsvall tar sitt ansvar och reder upp problemen.

Johnny Skalin
Sverigedemokraterna

Länk:
Dagbladet