Sämre budget för gymnasieskolan i Sundsvall | Sverigedemokraterna i Sundsvall

Sämre budget för gymnasieskolan i Sundsvall

Det saknas 18 miljoner kronor i budgeten för gymnasieskolan i Sundsvall jämfört med föregående år. Det är resultatet av den Mål- och resursplan från S, V och C som vann majoritet i kommunfullmäktige.

Under barn- och utbildningsnämndens sammanträde den 24 februari fattades beslut om Mål- och resursplan för nämnden. Där yrkade SD avslag på förslaget med följande motivering:

”Mål- och resursplanen är enligt vår mening underfinansierad. Det saknas 18 miljoner kronor för gymnasiet jämfört med föregående år. Sverigedemokraterna tycker att det är bra att grundskolan får mer ekonomiska resurser, men inte på bekostnad av gymnasieskolan. Sverigedemokraterna budgeterade 14,5 miljoner kronor mer till barn- och utbildningsnämnden jämfört med den Mål- och resursplan som vann i kommunfullmäktige”.