S-majoriteten bör hålla sig till sanningen | Sverigedemokraterna i Sundsvall

S-majoriteten bör hålla sig till sanningen

Förra året var det 11 sammanträden i Barn- och utbildningsnämnden, en enkel genomgång visar att Sverigedemokraterna haft protokollförda yrkanden vid 23 tillfällen. I flera frågor är vi överens med förvaltningen precis som majoriteten och den övriga oppositionen. Vi har även yrkat bifall till så väl majoritetens som övriga oppositionens förslag när vi haft samma uppfattning. Precis som majoriteten vid tre tillfällen ställt sig bakom SDs förslag.

Vi har inte varit överens när det gäller att fatta beslut utifrån undermåliga handlingar på ibland endast en halv sida utan någon som helst utredning av vilka alternativ som finns, exempelvis moduler eller nedläggning av förskolor. Till skillnad från majoriteten fattar vi inte beslut utan fullständiga underlag på bordet.

Frågan om att lägga ner hotell- och restaurangprogrammet ville SD återremittera för att utreda hur många som valt programmet i andra hand och att gymnasieutbudet skulle ha en bättre matchning med den regionala arbetsmarknadens framtida behov av arbetskraft. Detta sa majoriteten nej till. När det var fråga om lokalförsörjningsplanen, ville SD lägga till Ankarsviks skola som ett prioriterat objekt för totalrenovering och behovsanpassning. Detta nekades SD att yrka, vilket är i strid mot kommunallagen.

Vidare ansåg SD till skillnad från alla andra partier i nämnden att avgift inte skulle tas ut för prövning gällande minderåriga elever. Vi var även ensamma om att vilja ta bort den vegetariska dagen, pga att många elever påpekat att de vägrar att äta i skolan den dagen.

Majoriteten påstår att SD inte lämnat något budgetförslag till nämnden. SD lämnade vid sammanträdet den 21 december in en budget på 23 sidor till nämnden, vilket också framgår i protokollet. En budget som bygger på förvaltningens förslag, men med Sverigedemokraternas ändringar, där det framgår att vi står bakom utbildningssatsning kring NPF, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, för 3 miljoner kronor.

Tryckfel är till för att rättas innan beslut, ni i majoriteten har betalt för att gå igenom de handlingar ni fattar beslut om. Sen kan man ifrågasätta trovärdigheten till politiskt fattade beslut när budgettabeller ändras i efterhand utan något nytt politiskt beslut. Detta är allvarligt.

Kommer samma siffertrixande göras nu när S-majoriteten i kommunstyrelsen fattat beslut om 506 miljarder kronor i fastighetsinvesteringar för år 2017?

Det är bara att beklaga att majoriteten och den övriga oppositionen avslog SDs begäran om att nämndens ledamöter och ersättare skulle utbildas i kommunallagen, detta med anledning av att ett flertal av nämndens ledamöter, inklusive ordförande, tydligt visat hur bristfällig kunskap man har kring detta. För att ordföranden vid ett ärende kort därefter inser att han inte har koll på vad kommunallagen säger om ledamöters rätt till att lämna yrkanden och väcka ärenden.

Martin Klausen (SD)
Ledamot i BUN

Roland Persson (SD)
Ersättare i BUN


Svar till Barn- och utbildningsnämndens ordförande João Pinheiro (S): SD kastar sten i glashus – de är inte ansvarstagande