S avstår från den viktigaste posten | Sverigedemokraterna i Sundsvall

S avstår från den viktigaste posten

Som en representant för Sverigedemokraterna representerar jag ett parti dels bestående av ett konservativt, men pragmatiskt, förhållningssätt och dels ett socialt ansvarstagande sätt att förhålla sig till politiken. Inom lokalpolitiken lägger vi således störst fokus på att värna och att återupprätta välfärden. Men förra året blev även vår försiktiga och pragmatiska inställning särskilt tydlig när vi tillsammans med S och V tvingades att fälla alliansens och Miljöpartiets budgetförslag på grund av att förslaget innehöll omfattande privatiseringsförslag. Således kunde Socialdemokraternas budget antas av fullmäktige och med det höjdes även krav från både S och V att koalitionen borde samarbeta med dem eller avgå.

Koalitionen beslutade sig för det första alternativet; det vill säga att fortsätta styra kommunen med motiveringen att skillnaderna mellan budgetförslagen var små. Trots det fortsatte Socialdemokraterna att ändå kräva det förra kommunalrådets avgång. För cirka en månad avgick därefter kommunalrådet och i samband med det gick Socialdemokraternas Peder Björk ut och sade att hans parti hela tiden sagt att de som part är beredda att både medverka till och ta ansvar för att det bildas en stabil kommunledning. Uppenbarligen handlade detta ansvar om att ge koalitionen makten. För istället för att själva lansera ett förslag på en ny ledare för kommunen gav de genom sina nedlagda röster stöd åt det nya Moderata kommunalrådet.

Följaktligen styrs nu därför Sundsvalls kommun av de fyra borgerliga partierna och Miljöpartiet – med stöd av de tidigare så högljudda Socialdemokraterna. När det blev skarpt läge visade det sig alltså att skillnaderna mellan partierna, trots alla försök att visa på motsatsen, var så liten att Socialdemokraterna – med det nya kommunalrådets välsignelse – till och med kunde tänka sig att själva avstå från den viktigaste posten. Vad Socialdemokraternas väljare tycker om det kan jag inte spekulera i. Däremot kan jag konstatera att det nu står mer klart än någonsin tidigare att Sverigedemokraterna utgör den enda och verkliga oppositionen i Sundsvall.

Johnny Skalin
Sverigedemokraterna

Länk:
Sundsvalls tidning