Pressmeddelande angående höghuset i Sundsvall | Sverigedemokraterna i Sundsvall

Pressmeddelande angående höghuset i Sundsvall

Idag, 3 mars 2017, meddelade Sundsvalls kommun att förslaget om att bygga ett höghus vid stora torget i Sundsvall riskerar skada de värden som ligger till grund för riksintresset och att förslaget därför stoppas. Förslaget om ett höghus vid stora torget kom efter en intensiv debatt kring ombyggnad av stora torget för 40 miljoner kronor.

Johnny Skalin, gruppledare för Sverigedemokraterna i Sundsvalls kommunfullmäktige, kommenterar:

– Sverigedemokraterna välkomnar beskedet om att det inte blir något höghus vid stora torget i Sundsvall, säger Johnny Skalin (SD) och tillägger:

– Vi hoppas också att den politiska majoriteten inte tar tillbaka de gamla planerna med att bygga om stora torget i Sundsvall för 40 miljoner kronor. Det är dags att börja prioritera välfärden istället.