Positiv särbehandling | Sverigedemokraterna i Sundsvall

Positiv särbehandling

2006-12-07

I Dagens Nyheters upplaga den 23 november skriver man att ett 40-tal sökande till polisens grundutbildning som inte klarade svenskprovet ändå får gå vidare. Förklaringen enligt polishögskolans rektor Birgit Hansson är att rikspolisstyrelsen har krav att öka mångfalden. Dessa individer gick alltså vidare på grund av att de har invandrarbakgrund, trots att de misslyckades skriva godkänt på provet.

Enligt Birgit Hansson är motiveringen till kvoteringen att de har svårt att se hur de ska klara mångfaldsplanen inom polismakten om de inte vågar göra försök likt detta. Hon säger även att om försöket är framgångsrikt så är det såhär det ska gå till i fortsättningen. Och visst kan polismakten ha nytta av en större mångfald. Inte minst därför att polisen många gånger har problem med respekten för poliskåren från vissa invandrargrupper, och då särskilt i de fallen kan det vara bra med poliser med invandrarbakgrund.

Det är även bra att polismakten får en kår byggd av många olika individer med olika betraktelsesätt på livet i allmänhet. Men det ironiska med detta beslut fattat av rikspolisstyrelsen, som direkt styrs av Sveriges riksdag, är att de (politikerna) som mest talar om människors lika värde, oavsett hudfärg, kön och diverse irrelevanta egenskaper, är de som fattar beslut som i praktiken skickar signaler om att alla inte är lika mycket värda, att några är lite mer värda.

Man talar om positiv särbehandling, ett mycket vackert ord på något med en väldigt ful innebörd. Man kan fråga sig hur man tänker när man genom sin så kallade goda vilja att minska diskrimineringen väljer att diskriminera. Detta är inte heller det enda fallet av så kallad positiv särbehandling. Exempelvis inför höstterminen 2003 vek Uppsala universitet 10 % av sina utbildningsplatser till personer med utländsk härkomst. Det slutade med att svenskfödda blev utsorterade, trots bättre betyg.

I den politiska debatten diskuteras det alltjämt hur vi skall få in fler invandrare i samhällets alla plan – en god diskussion i sig – men en del av den debatten behandlar just positiv särbehandling som lösning på problemen, något som vi nu ser i höstens intagning till polisutbildningen. Invandrarnas utanförskap är onekligen ett väldigt stort problem. Frågan är dock om lösningen är att särbehandla människor utifrån födelseort eller ursprung, och om det är det samhället vi vill ha.

0 Kommentarer

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.