Politikersamtal under framtidsveckan | Sverigedemokraterna i Sundsvall

Politikersamtal under framtidsveckan

Under lördagen den 5’e Oktober hölls det på stora torget i Sundsvall ett politikersamtal angående miljö. Arrangörer för evenemanget var Föreningar för en hållbar framtid.

Evenemanget gick till på så vis att politikerna ställde sig på linje i mitten på scenen.
Moderatorerna inledde och läste sedan upp ett och ett påstående som, av varje enskild politiker, besvarades genom att man placerade sig utefter en tänkt linje där ändarna av scenen representerar ja – nej, enig – oenig, sannolikt – osannolikt. ”Mitten” på linjen blir då ”vet ej – varken sannolikt eller osannolikt – varken enig eller oenig.
Mellan varje påstående ställdes uppföljande frågor om valet av placering till någon/några politiker.
Representant för Sverigedemokraterna var distriktsordföranden för SD Västernorrland, Marcus Molinder.