Nyvald styrelse inför 2023-2024

Igår hade SD Sundsvall sitt årsmöte! Där valdes Kevin Sahlin om till ordförande med en styrelse på totalt 9 ledamöter och 5 ersättare.

Ordförande: Kevin Sahlin (omval) (med på bild)
Vice Ordförande: Dan Rasmusson (nyval)
Andre Vice Ordf.: Christer Sjödin (nyval) (med på bild)

Ledamöter;
Tommy Edström (nyval)
Nils Åke Malmdin (omval)
Katarina Blixt (omval)
Karin Andersson (nyval) (med på bild)
Kevin Lavast (omval)
Malkolm Uhlin (nyval)

Suppleanter;
Timothy Brander Lie (nyval)
Emil Lundgren (omval)
Bertil Sidh (nyval)
Therese Rosbach (omval)
Cristian Haglund (nyval)

En mer djupgående presentation av styrelsen kommer att genomföras framgent!