Nu blir sophämtningen dyrare för småbarnsfamiljer och sjuka i Sundsvall! | Sverigedemokraterna i Sundsvall

Nu blir sophämtningen dyrare för småbarnsfamiljer och sjuka i Sundsvall!

Vi i Sverigedemokraterna Sundsvall värnar om barn och sjuka i vårt samhälle.

I det nya förslaget om avfallstaxa 2020 för sophämtning så tar man bort den nuvarande barn och
sjukdomstaxan.

Den barn och sjukdomstaxa som i dagsläget innebär att man får rabatt på sophämtning om
man har barn under 3 år eller om man är sjuk och pga sin sjukdom förbrukar mer sopor.

Men efter årsskiftet kommer familjer med blöjbarn och de svårt sjuka tvingas betala mer,
alltså den tidigare rabatt som dessa grupper haft tas nu bort.

Sverigedemokraterna var tyvärr det enda parti som i kommunfullmäktige i Sundsvall 25/11
röstade för att man skulle behålla barn och sjukdomstaxan i det nya förslaget om avfallstaxa
2020.

Småbarnsfamiljer och de som är sjuka har oftast en ekonomi som redan är ansträngd, vi tycker
därför inte att man ska försvåra för dessa grupper genom höjda avgifter.

Tyvärr är vi ensam om att tycka det och det är bara att beklaga att sophämtningen nästa år blir
dyrare för småbarnsfamiljer och sjuka i Sundsvall.