Motion: Utredning om förebyggande arbete mot spridning av smittsamma sjukdomar i kommunens skolor | Sverigedemokraterna i Sundsvall

Motion: Utredning om förebyggande arbete mot spridning av smittsamma sjukdomar i kommunens skolor

Sverigedemokraterna föreslår i en motion att kommunfullmäktige uppdrar åt barn- och utbildningsnämnden att utreda hur de kommunala skolornas rektorer – som ansvariga för sin skolas skolhälsovård – arbetar förebyggande (enligt skollagen 2010:800) för att förhindra smittspridning av smittsamma sjukdomar.

Bilaga:
Motion om utredning om förebyggande arbete mot spridning av smittsamma sjukdomar i kommunens skolor