Motion: Uppmuntra skolorna att bjuda in lokala företag för besök på skolorna eller ordna studiebesök hos företagen | Sverigedemokraterna i Sundsvall

Motion: Uppmuntra skolorna att bjuda in lokala företag för besök på skolorna eller ordna studiebesök hos företagen

Sverigedemokraterna föreslår i en motion att kommunfullmäktige uppdrar åt barn- och utbildningsnämnden att uppmuntra skolorna att bjuda in företag så att de kan berätta om sin verksamhet, vilken yrkeskategorier de har anställda och vad som krävs för att få arbete inom dessa yrken.
Vidare föreslår Sverigedemokraterna att kommunfullmäktige uppdrar åt barn- och utbildningsnämnden att uppmuntra skolorna att ordna studiebesök hos lokala företag, under vilket/vilka företagen kan berätta om sin verksamhet, vilka yrkeskategorier som finns anställda hos dem och vad som krävs för att få arbete inom dessa yrken.
Bilaga: