Motion om kameraövervakning vid Navet i Sundsvall | Sverigedemokraterna i Sundsvall

Motion om kameraövervakning vid Navet i Sundsvall

2011-09-26 Förslag till beslut
Vi föreslår kommunfullmäktige besluta

  • att utreda möjligheten att placera övervakningskameror kring navet.
  • att sätta upp övervakningskameror på lämpliga platser kring navet och att dessa placeras så att hela området är övervakat.

Bakgrund
Kommunen har gjort vissa nödvändiga åtgärder för att förbättra Navet i Sundsvall och tagit bort de murar som tidigare försvårat insynen i vad som händer. Navet har under många år varit en plats i Sundsvall där kriminell verksamhet, i form att narkotikaaffärer, kunnat bedrivas i skydd av dålig insikt. Navet är också en samlingsplats för både missbrukare och ungdomar, detta då det är en central plats för kollektivtrafiken i staden.

Under kvällstid och speciellt under helger samlas mycket folk som skall till eller från krogen vilket gör att det också är en stor del berusade personer som befinner sig i området kring navet. Det har förekommit vid flera tillfällen att personer blivit utsatta för brott just i området kring navet vid sådana tillfällen. Därför ser Sverigedemokraterna att Sundsvalls kommun bör fortsätta arbetet med att göra Navet till en mer trygg miljö att vistas i.

Förslag
En lösning för att öka tryggheten för kommuninvånare att vistas vid Navet vore att sätta upp övervakningskameror på platsen för att dels försvåra för personer som använder Navet som träffpunkt vid narkotikahandel men också för att underlätta identifiering av förövare vid brottsfall på platsen. Sverigedemokraterna anser att kameraövervakning också skulle bidra till en ökad trygghetskänsla för dem som vistas i området.

Underskrift
För den sverigedemokratiska kommunfullmäktigegruppen
Johnny Skalin (sd)