Motion om att undersöka luftkvaliteten i våra kommunala skolor | Sverigedemokraterna i Sundsvall

Motion om att undersöka luftkvaliteten i våra kommunala skolor

Att en elev presterar goda resultat i skolan beror på många faktorer, en av de viktigare faktorerna är arbetsmiljön. I begreppet arbetsmiljö ingår flera olika saker som alla påverkar elever och lärare, en av dessa är luftkvaliteten. Sverigedemokraterna föreslår därför i en motion till Sundsvalls kommunfullmäktige att kommunfullmäktige ska besluta om:
  • Att uppdra till barn- och utbildningsnämnden och Drakfastigheter att utreda hur många av de kommunala skolorna som inte genomfört OVK med godkänt resultat.
  • Att uppdra till barn- och utbildningsnämnden och Drakfastigheter att tillse att de kommunala skolor som inte genomfört OVK med godkänt resultat, genomför sådan.
  • Att uppdra till barn- och utbildningsnämnden och Drakfastigheter att utreda möjligheten, kostnaden och förutsättningen att genomföra en kontroll av luftkvaliteten på samtliga kommunala skolor.

Bilaga:
Motion om att undersöka luftkvaliteten i våra kommunala skolor