Motion om att se över rutinerna inom socialtjänsten | Sverigedemokraterna i Sundsvall

Motion om att se över rutinerna inom socialtjänsten

090928:

Förslag till beslut

Sverigedemokraterna föreslår kommunfullmäktige besluta

att Kommunen snabbutreder om och i vilken omfattning felaktiga utbetalningar sker vad gäller ekonomiskt bistånd (socialbidrag)

att Eventuella brister sammanfattas och presenteras för fullmäktige

att Kommunen ser över om rutinerna för ekonomiskt bistånd bland utlandsfödda är fullgoda.

Bakgrund

Rapporter från gränspolisen och Migrationsverket i Gävle har slagit larm om att utlänningar utan uppehållstillstånd kan fortsätta leva i Sverige och få social- och bostadsbidrag, utan att myndigheterna reagerar. En stor del av problemet tillskrivs folkbokföringen, då personer med tillfälliga uppehållstillstånd folkbokförs utan att folkbokföringen ändras när uppehållstillståndet upphör. Problemet med bidragsfusk existerar emellertid även inom andra grupper av människor, varför också en allmän översyn – särskilt i dessa kristider – är att förorda.

Förslag

Att utreda om och i vilken omfattning bidragsfuskutbetalningar är etablerat inom Sundsvalls kommun, att för kunna vidta åtgärder presentera eventuella brister för fullmäktige samt att kommunen även ser över om ekonomiskt bistånd för utlandsfödda missbrukas likt larmet från Gävle.

För Sverigedemokraterna

Johnny Skalin