Motion om att privatisera eller lägga ned Scenkonstbolaget | Sverigedemokraterna i Sundsvall

Motion om att privatisera eller lägga ned Scenkonstbolaget

2011-11-02 Förslag till beslut
Vi föreslår kommunfullmäktige besluta

  • att skyndsamt utreda om det inom det privata näringslivet finns någon tänkbar köpare till Scenkonstbolaget och att i så fall i samarbete med landstinget sälja ut bolaget
  • att om ingen vill köpa bolaget säga upp avtalet om Scenkonstbolaget
  • att låta framtida MRP-förslag avsätta en del av de minskade utgiftsökningarna i och med minskade investeringsbehov till att bygga eller restaurera kommunens teaterlokaler till att stärka föreningslivet så att amatörteatern, via kommunala aulor och liknande, kan bedriva verksamheter

Bakgrund
En producerande teaterverksamhet är förvisso trevligt och under normala omständigheter även något varje region bör ha. Samtidigt har det under flera år gjorts tydligt att det finns ett stort och uppdämt behov av förstärkta välfärdstjänster både inom kommunen och landstinget, vilket gör att vi som politiker kommer till ett läge där vi måste prioritera. I det här fallet prioriterar Sverigedemokraterna vård, skola och omsorg före en förlusttyngd professionell teaterverksamhet. Genom att göra oss av med denna verksamhet kan vi som samhälle byta ut det 100-talet teateranställda mot ett liknande välbehövligt antal anställda inom välfärden. Dessutom slipper vi som kommun mycket stora kostnader på att antingen restaurera och bygga om nuvarande teaterlokaler alternativt att bygga ett helt nytt teaterkvarter, vilket ytterligare stärker möjligheterna till att satsa på kommunens kärnområden skola, vård och omsorg. Som ett socialt ansvarstagande parti föreslår vi kommunfullmäktige att satsa våra gemensamma resurser där de behövs som mest.

Förslag
Att antingen sälja ut eller säga upp avtalet kring Scenkonstbolaget för att istället rikta dessa resurser till att stärka välfärdens kärnområden. Dessutom att ta en del av de medel som frigörs genom minskade investeringsbehov till att förstärka föreningslivets möjligheter att via kommunala lokaler bedriva amatörteater.

Underskrift
För den sverigedemokratiska kommunfullmäktigegruppen
Johnny Skalin (SD)