Motion om att införa förbud mot offentligt tiggeri | Sverigedemokraterna i Sundsvall

Motion om att införa förbud mot offentligt tiggeri

2011-09-26 Förslag till beslut
Vi föreslår kommunfullmäktige besluta

  • att införa ett förbud mot offentligt tiggeri i centrala Sundsvall, Kvissleby, Matfors och Stöde
  • att förbudet inte skall omfatta personer som lånar pengar av bekanta, barn och ungdomar som samlar in pengar till skolresor eller personer som sökt tillstånd hos kommunen för att ägna sig åt insamling av pengar till välgörande ändamål
  • att förbudet skrivs in i kommunens ordningsstadga

Bakgrund
Under sommarmånader, gatufesten eller andra tillställningar upplever Sundsvallsbor ett problem med tiggeri på stadens gator och torg. Många personer som sysslar med denna verksamhet kan vara mycket närgångna och utge sig för att behöva pengar till både det ena och det andra. Det är inte enbart i Sundsvall som detta är ett problem. Det handlar i flera fall om kringresande sällskap som använder denna metod för att livnära sig.
I Sala kommun beslutades om att införa ett förbud mot tiggeri på offentlig plats och polisen välkomnade möjligheten att undersöka kopplingen till organiserad brottslighet.
Kommunstyrelsens ordförande Per-Olov Rapp (S) i Sala uttalade sig om att beslutet skall ha grundat sig på diskussioner i Brottsförebyggande rådet där polisen velat ta upp frågan till diskussion samt att man sett ett ökat antal personer som ägnar sig åt tiggeri som kan vara kopplat till organiserad brottslighet. Ett problem med tiggeriet är att det förekommer att handikappade och barn utnyttjas av ligor som för personerna till Sverige i syfte att tigga pengar.

Förslag
Sverigedemokraterna anser därför att det bör införas ett förbud mot tiggeri i Sundsvalls centrum, samt centrala delarna av Kvissleby, Matfors och Stöde. Förbudet skall inte gälla personer som ber om att få låna pengar av sin kompis eller personer som har tillåtelse att bedriva insamling till välgörande ändamål på stadens gator.

Underskrift
För den sverigedemokratiska kommunfullmäktigegruppen
Johnny Skalin (sd)