Motion om att införa avgiftsfri parkering i centrum | Sverigedemokraterna i Sundsvall

Motion om att införa avgiftsfri parkering i centrum

FÖRSLAG TILL BESLUT
Sverigedemokraterna föreslår kommunfullmäktige att besluta:

  • att utreda möjligheten att införa P-skiva i centrala Sundsvall för att underlätta tillgängligheten till handel i Sundsvalls stenstad
  • att i utredningen ta fram lämpliga platser att inför P-skiva så att det underlättar för medborgarna att handla i stenstaden
  • att avgiftsfri parkering med P-skiva gäller minst 2 timmar under tiden 08.00-16.00 på vardagar övrig tid fritt
  • att pendlarparkeringar skall finnas där man mot avgift kan stå under en längre tid

BAKGRUND
I Sverigedemokraternas Sundsvall skall det finnas en levande stadskärna. Vi ser med oro utvecklingen eller snarare avvecklingen av Sundsvalls stadskärna. Flera butiker har under den senaste tiden slagit igen. Det går inte att bortse från det faktum att Birsta har sina fördelar med många parkeringar utan kostnad. Sverigedemokraterna är inga motståndare till Birsta däremot ser vi nackdelarna med utarmningen av Stenstaden. Mindre folk i rörelse i stadskärnan resulterar i ökad otrygghet och mindre handel. Centrum får inte utarmas utan skall vara lättillgänglig och välskött, så att både Sundsvallsbor och besökare känner sig välkomna.

FÖRSLAG
För att Sundsvalls stenstad skall vara attraktivt får det inte kosta för mycket att göra ett besök i staden. Sverigedemokraterna vill därför att Kommunen ser över och inför en avgiftsfri parkering på de parkeringsplatser som kommunen har kontroll över. I exempelvis Härnösands kommun löser man sina parkeringsbekymmer med hjälp av en P-skiva. Med dessa kan man, utan avgift, reglera hur lång tid bilen får stå på en parkeringsplats och därmed få en önskvärd tillgänglighet och rotation.

UNDERSKRIFT
För Sverigedemokraterna
Johnny Skalin (SD)