Motion om att förbättra situationen för stadens hemlösa | Sverigedemokraterna i Sundsvall

Motion om att förbättra situationen för stadens hemlösa

2012-02-13 Förslag till beslut
Sverigedemokraterna föreslår kommunfullmäktige besluta 

  • att genast utreda vilka förbättringar kommunen kan göra i syfte att få ned antalet hemlösa i Sundsvalls kommun till noll (0)
  • att upprätta handlingsplaner för att förbättra situationen för de hemlösa i kommen
  • att aktivt arbeta för att förbättra situationen för de hemlösa i kommunen
  • att undersöka möjligheter att upplåta tomma lokaler till härbärge eller kollektiva boenden

Bakgrund
Sverige är ett fantastiskt land på många sätt, men tyvärr finns det fel och brister i samhället. Det finns många i samhället som saknar något så grundläggande som tryggheten i att ha ett eget hem. Situationen för landets hemlösa är en fråga som bör beröra alla samhällsinstanser och bör vara en prioriterad fråga inom kommunens verksamhet. Siffror tyder på att det enbart i Sundsvalls kommun finns över 400 personer som klassas som hemlösa.

I Socialstyrelsens rapport ”Hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden 2011” kan man läsa att det i Sundsvalls kommun finns 428 personer som klassas som hemlösa, varav 29 personer befinner sig i situation 1, vilket innebär att personen är hänvisad till akutboende, härbärge, jourboende eller är uteliggare. 

För Sverigedemokraterna i Sundsvall är detta en skrämmande läsning och tyder på att det finns stora brister inom kommunen som bör åtgärdas. Därför vill Sverigedemokraterna att kommunen med omedelbar verkan skall agera för att utreda hur man skall komma till bukt med detta samhällsproblem.

Underskrift
För Sverigedemokraterna
Johnny Skalin (SD)