Motion om att förbättra kollektivtrafiken i kommunen | Sverigedemokraterna i Sundsvall

Motion om att förbättra kollektivtrafiken i kommunen

FÖRSLAG TILL BESLUT 
Sverigedemokraterna föreslår kommunfullmäktige att besluta:

  • att Sundsvalls kommun utreder möjligheten att införa ett periodkort (giltigt i 30 dagar) för bussresenärer som gäller inom hela Sundsvalls kommun till en kostnad av maximalt 500kr.
  • att Sundsvalls kommun ser till att införandet av ett periodkort (giltigt i 30 dagar), som gäller inom hela Sundsvalls kommun till en kostnad av maximalt 500kr, verkställs.
  • att stadsbussarna skall återgå till det tidigare systemet med avgångar var 15:e minut under dagtid på vardagar.
  • att kollektivtrafiken skall vara väl utbyggd mellan Sundsvalls tätort och landsbygdsorterna i kommunen.
  • att utreda möjligheten att få fler stopp med tåget i syfte att bygga ut kollektivtrafiken och öka möjligheten att arbetspendla mellan landsbygdsorterna

BAKGRUND
I Sverigedemokraternas Sundsvall skall det inte vara ett straff bo på landsbygden. Idag finns periodkort som endast gynnar dem som åker på stadsbussarna. De som bor i exempelvis Stöde, Matfors, Indal eller Njurunda får betala betydligt mer för att åka kollektivt trots att avgångarna i tidtabellerna är betydligt färre jämfört med stadsbussarna. Dagens system gynnar varken strävan efter en levande landsbygd eller att öka andelen resenärer som åker med kollektivtrafiken.

FÖRSLAG
Sverigedemokraterna vill se ett ökat resande med kollektivtrafiken samtidigt som partiet vill ha en levande landsbygd. Istället för att ha avgångar var 10:e minut i stadstrafiken i Sundsvall föreslår Sverigedemokraterna att Sundsvalls kommun ser till att det finns ett periodkort som kostar lika mycket för resenärer oavsett var i kommunen personen bor. Periodkortet bör motivera personer att på ett mycket förmånligt sätt välja bussen framför bilen. Detta uppnås genom att erbjuda ett kort som fungerar som ett periodkort och gäller i 30 dagar, dygnet runt från och med köptillfället, till en kostnad av maximalt 500kr.

Sverigedemokraterna vill även att kollektivtrafiken skall vara väl utbyggd och binda samman landsbygd med storstad, därför bör kommunen se över hur man kan förbättra möjligheten att arbetspendla med kollektivtrafiken mellan Sundsvalls tätort och landsbygdsorterna.

UNDERSKRIFT
För Sverigedemokraterna
Johnny Skalin (SD)