Motion: Kostnadsfria måltider för alla lärare | Sverigedemokraterna i Sundsvall

Motion: Kostnadsfria måltider för alla lärare

Sverigedemokraterna har motionerat om att kommunfullmäktige ska uppdra åt barn- och utbildningsnämnden att utreda möjligheten till kostnadsfria måltider för lärarna i grundskolan.
Bilaga: