Motion: Ge barnen ljuset åter | Sverigedemokraterna i Sundsvall

Motion: Ge barnen ljuset åter

FÖRSLAG TILL BESLUT:
Sverigedemokraterna föreslår kommunfullmäktige att besluta:

  • att Sundsvalls kommun omedelbart tillsätter en utredning av vilka gator som kommunen släckt ned belysningen där det finns barnfamiljer som drabbats av nedsläckta vägar
  • att Sundsvalls kommun i MRP arbetar in medel till belysning på de enskilda vägar kommunen släckt belysningen där det finns barnfamiljer boende så att dessa kan känna sig trygga i samband med att barnen går till och från skolbuss eller skola
  • att Sundsvalls kommun visar respekt för överenskomna avtal mellan kommunen och boende angående vägbelysning på enskilda vägar

BAKGRUND
I Sverigedemokraternas Sundsvall skall det inte vara ett straff bo på landsbygden. Sverigedemokraterna har tagit del av ett brev som är skrivet från barn som bor i Stöde. Dessa uttrycker en rädsla för att gå till skolbussen i mörkret.

FÖRSLAG
Sverigedemokraterna begär att kommunen utreder vilka av de enskilda vägar kommunen släckt belysningen på där det bor barnfamiljer. I Sverigedemokraternas Sundsvall skall hela kommunen få leva. Därför är det viktigt att barnfamiljer skall kunna bo kvar på landsbygden. En minskad trygghet innebär för många föräldrar att man kan tvingas att flytta för att ge den trygghet barnen behöver. Vi vill underlätta för barnfamiljer att bo kvar på landsbygden om de så önskar. Därför föreslår Sverigedemokraterna att kommunen i framtida budget avsätter medel till belysning på de enskilda vägar där kommunen släckt belysningen där det finns barnfamiljer som är boende.

UNDERSKRIFT
För Sverigedemokraterna
Johnny Skalin (SD)