Miljöpartiet saknar empati för flyktingar | Sverigedemokraterna i Sundsvall

Miljöpartiet saknar empati för flyktingar

Den 25 april skrev tre miljöpartister en artikel som handlade om SD:s beslut om att laglighetspröva beslutet om invandringsmottagningen i en nämnd. Men istället för att be om ursäkt för sitt bedrägliga beteende vände de på saken genom att hävda att det olagliga beslutet inte gällde vilken fråga som helst, utan istället om ödet för de ”180-220 flyktingar” som genom domstolsutslaget får lida. Miljöpartisterna försökte därigenom skuldbelägga Sverigedemokraterna för att ha låtit laglighetspröva deras olagliga beslut. Det är, menar jag, framför allt av tre anledningar ett ohederligt sätt att försöka försvara sitt agerande på.

För det första bör det i alla sammanhang anses vara ohederligt att skjuta budbäraren. Det är ju allas och i synnerhet politikers skyldighet att följa lagar och regler. För det andra styr Miljöpartiet fem kommuner utan ett avtal med Migrationsverket. Om ett lokalt stopp har så katastrofala följder som Miljöpartiet i Sundsvall hävdar, hur kan man då leda fem andra kommuner utan en avtalad invandringsmottagning? Och för det tredje så är Miljöpartiets påstående om att beslutet handlar om att hjälpa 180-220 ”flyktingar” en i högsta grad oärlig beskrivning. Jag instämmer naturligtvis i att situationen i Syrien är både alarmerande och mycket besvärlig. Men det innebär inte att alla övriga aylsökanden är att beteckna som krigsflyktingar.

Det är förvisso ett faktum att bland de 15 vanligaste ursprungsländerna är Syrien ett av länderna. Men resten kommer från Somalia, Afghanistan, Eritrea, Serbien, Iran, Irak, Kosovo, Nigeria, Albanien, Mongoliet, Ryssland, Marocko, okänt land och Uzbekistan. Bland dessa länder är det bara Afghanistan som är krigförande och bland hälften finns ingen som helst reseavrådan från UD:s sida. I Somalia råder enligt Migrationsverket inte längre svält och många svenskirakier kan sedan länge åka på semester till Irak.

Det är också ett faktum att trots att Sverige utgör mindre än två procent av EU:s befolkning tar Sverige ändå emot ca 15 procent av alla asylansökningar i EU, 70 procent av alla asylansökningar till Norden och hela 5,47-5,83 gånger fler asylansökningar per capita jämfört med de två enda länder som tar emot fler asylansökningar i absoluta tal i hela Europa. Sverige ligger alltså med mycket stor marginal i den absoluta toppen av att ta emot flest asylansökningar både vad gäller absoluta tal och per capita. Tillåt mig tvivla på att det beror på att alla har flyktingskäl och att de helst av allt vill flytta till det kallaste landet i Europa.

Det finns därför alla skäl att politiskt strama upp invandringen för att istället lägga resurserna på att skapa sysselsättning och på att återupprätta en välfärd som står i proportion till skatteuttaget. Men inte minst finns det skäl att visa verklig empati med alla de tiotals miljoner verkliga flyktingar ute i världen, som aldrig skulle kunna betala en människosmugglare en resa till Sverige, genom att satsa resurserna i närområdena där man de facto kan hjälpa uppemot hundra gånger fler. Från Sverigedemokraternas sida har vi därför vid upprepade tillfällen begärt att flerdubbla stödet till FN:s flyktingorgan UNHCR, men alla gånger fått nobben av Miljöpartiet. Frågan blir därför inte vad jag, som Miljöpartiet frågade sig, skall säga till dem som inte får komma till Sundsvall – utan istället vad Miljöpartiet skall säga till alla dem som utan stöd får stanna kvar i krisområdena men som med en annan politik faktiskt hade kunnat få hjälp.

Johnny Skalin
Sverigedemokraterna

Länk till tidigare debattartikel
Dagbladet – MP: ”Vad säger Skalin till barnen i flyktinglägren?”