Kommunfullmäktige avslog motion om kameraövervakning | Sverigedemokraterna i Sundsvall

Kommunfullmäktige avslog motion om kameraövervakning

Trots uppgifter om att våldsbrotten ökat i området kring Navet i Sundsvall med 48 procent under år 2011 jämfört med siffrorna för år 2010 valde Sundsvalls kommunfullmäktige att avslå Sverigedemokraternas motion om att utreda möjligheten att placera övervakningskameror kring Navet.

Enligt det i materialet från Polisen och Brottsförebyggande Ungdom som Sverigedemokraterna tagit del av, som även delades ut till samtliga gruppledare i kommunfullmäktige samt närvarande journalister, framkommer att våldsbrottsligheten i området kring Navet ökat med 48,05 procent jämfört med föregående år. Även tillgrepps- och skadegörelsebrotten ökade med 16,09 procent. Även annan brottslighet som narkotikabrott ökade under år 2011.

Trots dessa uppgifter valde kommunfullmäktige att fatta beslut om att inte ens utreda frågan.