Kaoset i Sundsvallpolitiken | Sverigedemokraterna i Sundsvall

Kaoset i Sundsvallpolitiken

Den nya politiska situationen i Sundsvall, där vi för närvarande har en blågrön kommunledning men som efter nyår inte styr med sin egen budget, förändrar onekligen förutsättningarna för de styrande. Läget är förstås inte politiskt optimalt för koalitionen, men innebär knappast heller att samhället stannar upp. Det enda som egentligen har hänt är att koalitionen inte fått stöd för sin egen budget, varför en annan budget istället bifallits. All kommunal verksamhet fortlöper i övrigt precis som vanligt.

Skillnaderna mellan de två huvudförslagen måste dessutom sägas vara små, vilket även moderaternas och koalitionens ledare Magnus Sjödin själv erkänner och som även Socialdemokraternas ledare Peder Björk understryker genom sin samarbetsflört med Moderaterna. Den verkligt stora skillnaden i prioriteringar står i själva verket i praktiken SD för, då vi både prioriterar ned både den mycket kostsamma invandringen till kommunen såväl som även den dyra skattefinansierade scenkonsten, för att därigenom kunna möjliggöra en verklig och efterlängtad förstärkning av kommunens välfärd – utan att för den sakens skull behöva höja skatten.

Sett till dessa fakta, och till att oppositionens budget även satsade lite mer på skolan samtidigt som man i deras budget inte stakade ut kommunens kommande investeringsprogram, vilket ger oss ett större inflytande på området, i kombination med att man från den styrande koalitionens sida konsekvent dessutom vägrat att visa någon som helst hänsyn till vår eller majoritetens prioriteringar – vilket man ytterst visade genom att i sin budget lägga in sitt förslag om att totalprivatisera Sundsvalls välfärd – trots tidigare avslag när ärendet hanterats separat, gjorde att vi sammantaget såg fler fördelar än nackdelar med att stödja oppositionens budget.

Att man från kommunledningens sida via ett enkelt ordförandebeslut därtill nekat majoriteten i fullmäktige att anta ett demokratiprogram – samt då koalitionen på sittande budgetdebattmöte dessutom fattade ett ordförandebeslut om att ge SD mindre talartid i fullmäktige – gjorde det förstås inte lättare för oss att passivt kunna fortsätta att stödja deras styre. Men det var likväl ändå inget lättfattat beslut som vi valde att ta bara för nöjets skull. Tvärtemot krävdes långa interna diskussioner, en fem timmars debatt och en ajournering av debatten innan vi slutgiltigt beslutade oss för att aktivt stödja oppositionens förslag.

Den allra största fördelen med beslutet var dock att kommunen helt säkert slipper en framhastad och ogenomtänkt privatisering av välfärdens i praktiken samtliga verksamheter. Att vårt generella inflytande över politiken i Sundsvall, som en bonus, med beslutet dessutom påtagligt ökar såg vi förstås inte som en nackdel. Om det inflytandet sedan kan visa sig leda till att våra allra viktigaste kärnfrågor i närtid kommer att behandlas eller ej återstår att se. Men det får åtminstone sägas vara en mycket god början att koalitionen nu äntligen bjudit in även Sverigedemokraterna till diskussioner och överläggningar om hur kommunen skall styras. För hur man än vrider och vänder på det, så borde väl trots allt varje vän av demokratin tycka att även våra väljares röster har rätt att höras!

Johnny Skalin
Sverigedemokraterna

Länk:
Sundsvalls tidning