Kallelse 2 – Årsmöte i Sundsvall | Sverigedemokraterna i Sundsvall

Kallelse 2 – Årsmöte i Sundsvall

Samtliga medlemmar tillhörande Sverigedemokraterna Sundsvall/Timrå samt medlemmar i Ånge och Härnösands kommun kallas söndag den 26 februari till årsmöte i Sundsvall. En första kallelse skickades via post den 26 januari 2012. Mötet beräknas pågå mellan kl 14.00 och kl 14.30.

Förslag till styrelse:

  • Ordförande: Johnny Skalin
  • Vice ordförande: Marcus Molinder
  • 2:e vice ordförande: Dennis Hjalmarsson

Förslag på övriga ledamöter att utgöra styrelsen samt suppleanter, revisorer och valberedning framgår i kallelse 1.

Förslag från styrelsen:
Utökning av föreningen – Styrelsen för Sverigedemokraterna Sundsvall/Timrå föreslår att kommunföreningen utvidgas till att även innefatta Härnösand och Ånge kommun.

Kontakt:
För vidare information kontakta partikansliet på telefon 060-191698.